เกี่ยวกับกิจกรรม/งานประชุม/สัมมนาของมหาวิทยาลัย

โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. จัดอบรมหลักสูตร In-house Training รูปแบบออนไลน์ ให้กับการเคหะแห่งชาติ

โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตร In-house Training รูปแบบออนไลน์หลักสูตร “นวัตกรรมและเทคโนโ…

มจธ. จัดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 8 ทางเลือกแห่งโอกาสสำหรับคนพิการ

เมื่อโชคชะตาทำให้ประตูแห่งความฝันและความสำเร็จทำได้ยากลำบากเป็นทวีคูณ คนพิการหลายๆรายอาจรู้สึกถึงความยากลำบากในการเริ่มต้นใหม่เนื่องด้วยปัจจัยหลายๆ อย…

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง มจธ. ร่วมกับ APEC จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแสงสว่างในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ Asia-Pacific Economic Cooperat…

ยาคอบ เยนเซ่น ดีไซน์ สตูดิโอดีไซน์ชั้นนำจาก Denmark จับมือ มจธ. ยกระดับ young talent สู่กลุ่มผู้บริหารแถวหน้า

• ผสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศเดนมาร์กเป็นครั้งแรก ในการให้ความรู้และทักษะด้านการดีไซน์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ • มุ่งเน้นไปยังการสร้างบุ…

SUN Thailand เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าผลักดัน SDGs 2030 ในทุกพื้นที่มหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนสู่ระดับชาติ

เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) 17 ข้อของสหประชาชาติ ที่มุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เช่น ขจัดความ…

อาจารย์ มจธ. ร่วมกับ PTTGC ให้ความรู้เกษตรกรชาวสวนมะม่วง จ. ระยอง เรื่องการบริหารจัดการน้ำใต้ดินเพื่อความยั่งยืนด้านการเกษตร

ดร.ปริเวท วรรณโกวิท หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGEO) และอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เข้าให้ความรู้กลุ่มเ…

มจธ. ร่วมยินดีในโอกาสครบ 90 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ 90 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2…

มจธ. โชว์ผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดแสดงผลงานวิจัยและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าชมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แ…

ฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบอัตลักษณ์องค์กรมหาวิทยาลัย

หน่วยงานการสื่อสารองค์กรและงานวิจัย (Branding and External Communications) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดฝึกอบรมเพื่อสร้า…