มจธ. ฝึกอบรมการใช้และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานฯแก่เจ้าหน้าที่อุทยานฯภูแลนคา

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานชนิดเคลื่อนย้ายได้ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จ.ชัยภูมิ ภายใต้โครงการการพัฒนาอุทยานแห่งชาติภูแลนคาสู่ต้นแบบอุทยานแห่งชาติเขียวด้วยพลังงานสะอาด ซึ่งมี อาจารย์ นักวิจัย มจธ. และบริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบรรยายและฝึกอบรม นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ.เลย เข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการความร่วมมือ “การศึกษารูปแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมสำหรับอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทย” ที่มีมาอย่างยาวนานระหว่าง มจธ. กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยในยุคแรกนั้นเริ่มมาจากระบบพลังงานสำหรับพื้นที่ห่างไกลของนักศึกษาปริญญาโทของ มจธ. โดยระบบส่วนใหญ่จะเป็นแบบพื้นฐานไม่ได้เชื่อมต่อกับสายส่งไฟฟ้าออกแบบหนึ่งพื้นที่ต่อหนึ่งระบบ แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบจากการรวบรวมข้อมูลจากอุทยานฯ กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็น smart system ที่สามารถเลือกพลังงานที่เหมาะสมและนำไปปรับใช้ได้กับพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของความต้องการใช้งานและแหล่งกำเนิดพลังงานได้อย่างยั่งยืน รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวว่ากรมอุทยานฯ เป็นกำลังสำคัญของประเทศที่ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว…