มจธ. ร่วมยินดีในโอกาสครบ 90 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ 90 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2…