ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง มจธ. ร่วมกับ APEC จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแสงสว่างในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแสงสว่างในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในหัวข้อ The APEC Workshop on university collaboration to support data gathering and analysis in energy efficiency and renewable energy ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Event) ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2564