บทความ พร้อมภาพถ่ายอาจารย์ หรือนักศึกษาเจ้าของผลงาน

กำแพงกันคลื่นแบบลอยตัว : ผลงานนวัตกรรม นศ.วิศวฯ มจธ. เพื่อคนริมทางช่วงน้ำท่วม

ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำหลักการของ กำแพงกันคลื่น อุปกรณ์ติดตั้งริมทะเลเพื่อลดพลังงานของคลื่นที่พัดเข้ามากัดเซาะชายฝั่ง มาพัฒนาเป็น “กำแพงกันคลื่นแบบลอยตัว” ที่สามารถใช้ลดแรงของคลื่นน้ำ ที่เกิดจากการวิ่งของยานยนต์บนถนนที่ถูกน้ำท่วมได้ถึง 42.7 เปอร์เซ็นต์  รวมถึงจุดเด่นที่เหนือกว่าการกันคลื่นด้วยแผงกั้นแบริเออร์หลายประการ

มจธ. อันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 ปีซ้อน

หนึ่งในข่าวการศึกษาสำคัญในช่วงเดือนที่ผ่านมา คือ การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Times Higher Education World University Rankings by Subject 2022 ทั้งนี้ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Sciences) มี 6 มหาวิทยาลัยไทยติด 1,000 ลำดับแรก โดยมหาวิทยาลัยของไทยที่ได้อันดับ 1 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอยู่ในอันดับที่ 501-600 ของโลก เป็นปีที่สองติดต่อกัน

Green Zone พื้นที่อากาศดีด้วย ‘กำแพงต้นไม้อัจฉริยะ’ ผลงานนักวิจัย มจธ.คว้ารางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ปี 64

รศ. ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร นักวิจัยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และอาจารย์ประจำสายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เจ้าของรางวัล “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2564” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยถึงรายละเอียด “กำแพงต้นไม้บำบัดมลพิษชนิดควบคุมตัวเองอัตโนมัติ” ที่ได้รับรางวัล ฯ ว่า เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการใช้พืชบำบัดมลพิษ เทคโนโลยีตัวดูดซับกับการออกแบบด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในการดึงดูดอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษเข้ามาปะทะกับพื้นที่ปลูกพืชด้วยอัตราการไหลเวียนอากาศที่เหมาะสม เพื่อบำบัดอากาศในบริเวณโดยรอบ จากฝุ่น ควันและมลพิษทางอากาศให้สะอาดขึ้น

มจธ. คว้ารางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน TEA 2021

มจธ. คว้ารางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จากงาน Thailand Energy Awards 2021 (TEA 2021) พร้อมเดินหน้านำองค์ความรู้ ระบบการจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หนุนการใช้พลังงานและพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพในชุมชนทั่วประเทศ

มจธ. ได้คะแนน 92.29 ผลการประเมินระดับ A ประเภทสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้คะแนน 92.29 ผลการประเมินระดับ A การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา โดย สำนักงาน ป.ป.ช.

มจธ. ชนะเลิศเวที ASEAN Energy Awards 2020 ประเภทพลังงานหมุนเวียน

ชุดกังหันกระแสน้ำผลิตไฟฟ้านวัตกรรมทั่วถึง (Inclusive Innovation of Hydrokinetic Turbine) พัฒนาโดย ผศ.ดร.อุสาห์ บุญบำรุง และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ASEAN Renewable Energy Projects Awards 2020 ด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy Awards) ประเภทพลังงานหมุนเวียน (Special Submission) จากเวที ASEAN Energy Awards 2020 โดยศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy: ACE) ชุดกังหันกระแสน้ำผลิตไฟฟ้า (Hydrokinetic turbine) ออกแบบให้มีพิกัดกำลังไฟฟ้าที่เพียงพอสำหรับการใช้งานของครอบครัวในชนบท ประสิทธิภาพสูงเทียบเท่ากับกังหันนำเข้าจากต่างประเทศ ขณะที่ราคาต่ำกว่า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทั่วถึง (Inclusive innovation) รองรับการใช้งานในหลากหลายภูมิประเทศ ครอบคลุมถึงการใช้งานในลำธารและในทะเล ผศ. ดร.อุสาห์ บุญบำรุง หัวหน้าโครงการ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ. กล่าวว่า…

“แบบจำลองการทำนายค่าฝุ่น PM2.5” ของนักเรียน วมว. คว้ารางวัลเหรียญทองเวทีนานาชาติ สาขาสิ่งแวดล้อม

“ดีหรือไม่หากสามารถพยากรณ์ค่าฝุ่น PM2.5 ในแต่ละวันในพื้นที่ต่างๆ ได้” จุดเริ่มต้นไอเดียผลงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม “DEEP LEARNING MODEL FOR AIR QUALITY PREDICTION” นวัตกรรมสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในการสร้างแบบจำลองการทำนายค่าฝุ่น PM2.5 เพื่อประเมินสภาวะอากาศในแต่ละพื้นที่ พัฒนาโดย นายธีรวัฒน์ เชื้อพันธ์งาม นายวสุพล เฮงศรีธวัช และนายกฤติน ถิระศักดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.เอกพงษ์ หิรัญสิริสวัสดิ์ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ และดร.ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง สถาบันการเรียนรู้ มจธ. 1 ใน 6 ผลงานตัวแทนประเทศไทยนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 28 ที่ได้รับการคัดเลือกจากผลงานที่ส่งเข้าร่วมจำนวนกว่า 25 โครงงาน จากโรงเรียนบ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ โดยแบ่งตามกลุ่มสาขา เช่น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาสิ่งแวดล้อม…

ศาสตราจารย์นักวิจัย มจธ. ที่ 1 ในไทยจากการจัดอันดับโดย The Reuters Hot List 2021 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

          เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 สำนักข่าวรอยเตอร์ (Reuters) ได้จัดอันดับ 1,000 นักวิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก หรือ The Reuters Hot List 2021 ซึ่งผลการจัดอันดับในปีนี้ Prof. Dr. Shabbir H. Gheewala (ศ. ดร.แชบเบียร์ กีวาลา) หัวหน้าศูนย์วิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับการจัดอันดับที่ 552 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ทั้งนี้การจัดอันดับถูกพิจารณาจาก 3 ด้านหลัก คือ จำนวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้รับการเผยแพร่ จำนวนครั้งของการที่งานวิจัยเหล่านั้นถูกอ้างอิงถึงในสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ชีววิทยา เคมี หรือ ฟิสิกส์ เป็นต้น และจำนวนครั้งของการอ้างอิงผลงานวิจัยเหล่านั้นในสื่ออื่นๆ เช่น สิ่งพิมพ์ โซเชียลมีเดีย และเอกสารเชิงนโยบายต่างๆ ทั้งนี้การประเมินผลกระทบของผลงานวิจัยเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท Digital Science…

มจธ. อันดับ 1 ของโลก SDG 7 พลังงานสะอาด และอันดับ 54 ของโลก TOP 100 จาก THE Impact Rankings 2021

          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 64 Times Higher Education Impact Rankings 2021 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จาก 1,115 สถาบัน ใน 94 ประเทศทั่วโลก พบมหาวิทยาลัยไทยได้รับการจัดอันดับ 26 แห่ง ทั้งนี้การจัดอันดับดังกล่าวใช้เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ครอบคลุมตัวชี้วัดที่สร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในมิติการศึกษา การวิจัย การดำเนินงาน และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสาธารณะ โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของโลก ใน SDG ที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ และอันดับ 54 ในโลก ด้วยคะแนนรวม 89.3% และเป็นอันดับ 2 ในประเทศไทย           มจธ. ดำเนินการโดยมีเป้าหมาย…

ขอขอบคุณที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งให้ มจธ. ได้รับการจัดอันดับ Impact Rankings 2021 โดย Times Higher Education

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021 เป็นอันดับ 54 ของโลก จาก 1,115 มหาวิทยาลัยทั่วโลก อันดับ 2 ในไทย และได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของโลก SDG เป้าหมายที่ 7  Affordable and Clean Energy ด้านพลังงานที่ราคาย่อมเยาและสะอาด   มจธ. มีผลงานเด่นเป็นอันดับต้นของโลก ในอีก 6 SDGs SDG 6: Clean Water and Sanitation   อันดับ 1 ของประเทศ (อันดับที่ 24 ของโลก) SDG12: Responsible Consumption and Production อันดับ 1 ของประเทศ (อันดับที่ 30 ของโลก)…

นศ.วิศวฯ มจธ. ผู้แทนเยาวชนไทยร่วมประชุม 11 ประเทศ ผู้นำเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้แทนเยาวชนไทยรุ่นที่ 46.1 เข้าร่วมการประชุมผู้นำโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (The Ship for Southeast Asian Youth Program: SSEAYP) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้แทนเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศสมาชิกอาเซียนรวม 11 ประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การประชุมผู้นำรุ่นต่อไป (Next Generation Leaders Conference) ภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (The Ship for Southeast Asian Youth Program: SSEAYP) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนจาก 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน…

นศ.สถาปัตย์ฯ มจธ. หนึ่งเดียวในเอเชีย คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 Toyota Logistic Design Competition 2020 การประกวดออกแบบระดับโลก

นายณัชธรณ์ อุลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันรายการระดับโลก Toyota Logistic Design Competition 2020 และเป็นนักศึกษาหนึ่งเดียวในเอเชียที่สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันในรายการระดับโลกนี้มาครองได้สำเร็จ ด้วยการนำเสนอผลงาน “ULISS” Mobile Baggage System ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการจัดการสัมภาระผู้โดยสารภายในสนามบิน ตั้งแต่การเช็คอินไปจนถึงการจัดการสัมภาระและการขนส่งไปยังอาคารผู้โดยสาร ไปยังเครื่องบินและ/หรือการมาถึงปลายทาง ตลอดจนแก้ปัญหาความเร็วในการรับกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร ป้องกันการสูญหาย และป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสายพานลำเลียง โดยได้รับรางวัลเงินสด 2,000 ยูโร พร้อมใบประกาศนียบัตร และโอกาสในการศึกษาเรียนรู้งานกับ Toyota Material Handling Design Center ในยุโรป เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 2,400 ผลงาน จาก 123 ประเทศทั่วโลก “ULISS” ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิด eco-friendly ระบบสายพานลำเลียงออกแบบเป็นทรงกลม ด้านบนหลังคาดีไซน์เป็นแอ่งกระทะสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เน้นการใช้ประโยชน์จากแสงจากธรรมชาติเป็นหลัก พร้อมนำเสนอไอเดียโดยใช้…

มจธ. เดินหน้า เร่งวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิตอาหารสำหรับผู้บริโภคในอนาคต

โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิตอาหารแห่งอนาคต เป็นโครงการที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผ่านโครงการนักวิจัยแกนนำประจำปี 2563 โดยมี ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นหัวหน้าโครงการฯ ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะนักวิจัยแกนนำและหัวหน้าโครงการฯ ได้ให้ความหมายของอาหารแห่งอนาคตไว้ว่า อาหารแห่งอนาคตคืออาหารที่พัฒนาขึ้นโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่ใช้มีทั้งที่คิดค้นขึ้นใหม่ และที่พัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ได้กับอุตสาหกรรมอาหารหรือเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่สนใจ ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ในอนาคตทั้งต่อการใช้งานในระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม ศ. ดร.สักกมน กล่าวว่า ในฐานะนักวิจัย ได้พยายามมองไปข้างหน้าว่าอาหารในอนาคตจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร จากการศึกษาข้อมูลในหลายภาคส่วน คณะผู้วิจัยจึงเสนอหัวข้อวิจัยภายใต้ “โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิตอาหารแห่งอนาคต” ทั้งสิ้น 6 กลุ่มงาน ได้แก่ “สีผสมอาหารจากธรรมชาติ” “เส้นใยนาโนเซลลูโลสจากเศษผักและผลไม้เหลือทิ้งเพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งอาหาร สารเพิ่มความข้นหนืดและความคงตัว” “สารเคลือบจากบุกเพื่อปกป้องสารอาหารหรือจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่ให้ถูกทำลาย” “การผลิตเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพสูงที่ปราศจากคาเฟอีนโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง” “เจลชีวภาพเชิงหน้าที่จากเศษวัสดุทางการเกษตร” และ“อุปกรณ์ตรวจวัดสารตกค้างในอาหารแบบพกพา” ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  ศ. ดร.สักกมน ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงที่มาของงานวิจัย 2…

มจธ. -ม.มหิดล – ม.เกษตร ได้รับรางวัลการแข่งขันการนำเสนอโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา 2563

การประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2563 (Student Projects Challenge 2020) ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Campus by SDGs in Actions: Best Practice Sharing & Learning Experience”

ทีม นศ.วิศวฯ มจธ.คว้ารางวัลออกแบบหัวรถจักรไฟฟ้า ผนึกทีมไทยแลนด์เข้าแข่งขันระบบราง IMechE Railway Challenge ที่ประเทศอังกฤษ

ทีมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) “KMUTT Railway Team” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขัน “Electric Locomotive Design Contest 2020” โดยเป็นหนึ่งในสามทีมที่จะแข่งขันสร้างต้นแบบ prototype ในไทยปี 2564 เพื่อค้นหาสุดยอดทีมนักศึกษาไทยเข้าร่วมแข่งขันหัวรถจักรไฟฟ้า IMechE Railway Challenge ณ ประเทศอังกฤษ ในปี 2564 ซึ่งประเทศไทยส่งทีมเข้าแข่งขันเป็นครั้งแรก