บทความ พร้อมภาพถ่ายอาจารย์ หรือนักศึกษาเจ้าของผลงาน

นศ.วิศวฯ มจธ. คว้าแชมป์สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จากโครงการ Go Further Innovator Scholarship

ผลงาน “ระบบลดอัตราการหดตัวของรูม่านตาอย่างฉับพลัน เมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะออกจากอุโมงค์” จากทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานสิ่งประดิษฐ์ในระดับอุดมศึกษาจากการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2020 ในหัวข้อ “เทคโนโลยี ROAD SAFETY เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน”

มจธ. ได้คะแนน 91.49 ผลการประเมินระดับ A

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้คะแนน 91.49 ผลการประเมินระดับ A การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา โดย สำนักงาน ป.ป.ช.

รางวัลเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563

นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่น กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร และ นายพีรวิชญ์ อามาตรมนตรี นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ด้านพัฒนาเยาวชน ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร

นักศึกษาผู้นำ Green Heart มจธ. ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่ยุวทูตเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นักศึกษาผู้นำ Green Heart นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตแห่งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Youth Ambassador) ประจำปี พ.ศ.2564 ภายใต้โครงการสร้าง “ยุวทูตเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดย สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (สยพท.) หรือ Young Thai for Sustainable Development Assembly (YSDA) เมื่อวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

4 นักศึกษา มจธ. ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2563 ในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ในปีนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับรางวัล 4 คน

นักศึกษา มจธ. คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดคลิปรณรงค์ประหยัดน้ำของการประปานครหลวง

ทีมนักศึกษาผู้นำ Green Heart มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วย นายอำนาจ สมศรี นายอัครชัย แก้วสมนึก และนายพศวีร์ ศรีสุดดี (ทีม LWG ฮูเล่ ฮูล้า) คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดคลิปรณรงค์ประหยัดน้ำ

วิศวกรรมเครื่องกล มจธ. ครองอันดับ 1 ของประเทศ 4 ปีติดต่อกัน

วิศวกรรมเครื่องกล มจธ. ครองอันดับ 1 ของประเทศ 4 ปีติดต่อกัน (ในปี 2017-2020) ปี 2020 อันดับโลกขยับสูงขึ้น อยู่ในอันดับ 101-150 ของโลก และอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยอาเซียน ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จากการจัดอันดับโดย Academic Rankings of World Universities (ARWU) by Shanghai Ranking Consultancy

ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ มจธ. คว้ารางวัลประเภทบุคคลและรางวัลพิเศษ TE-IT 2019

ผลงานการคิดค้นจากอาจารย์และคณะทำงาน มจธ. ได้รับรางวัลใน 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทบุคคล และ รางวัลพิเศษ: ผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ โดย ผลงานที่ได้รับรางวัลในประเภทบุคคล คือ ‘ท่อเพิ่มความร้อนสำหรับเพิ่มสมรรถนะทางอุณหภาพ’ โดย ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ และคณะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นอกจากนี้ผลงาน ‘นวัตกรรมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบเกลียวเพื่อการประหยัดพลังงาน’ ยังได้รับรางวัลพิเศษ: ผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ โดย ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ และ รท. ดร.ปริญญา เกียรติภาชัย (นักศึกษาเก่า มจธ.)

รศ. ดร.วาริช ศรีละออง คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยกิฟุ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยกิฟุ โดย Professor Hisataka Moriwaki ได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.วาริช ศรีละออง คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกิฟุ (Guest Associate Professor) เพื่อช่วยสอน/ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของ The United Graduate School of Agricultural Science ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยกิฟุ และ มหาวิทยาลัยชิซุโอกะ (Shizuoka University)

ขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้ มจธ. ได้รับการจัดอันดับ TIMES HIGHER EDUCATION UNIVERSITY RANKINGS 2020

ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 สถาบันการจัดอันดับThe Times Higher Education Asia University Rankings 2020 ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย โดยมจธ. ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 4 ของไทย และอันดับ 251-300 ของเอเชีย

ขอแสดงความยินดีกับ 8 มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับระดับโลก QS World University Rankings 2021

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 208 ของโลก มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ =252 ของโลก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 561-570 ของโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 601-650 ของโลก

ทำความรู้จักกับสุทธหทัย นิยมวาส สถาปนิกรุ่นใหม่จากรั้ว มจธ.

ทำความรู้จักกับสุทธหทัย นิยมวาส สถาปนิกรุ่นใหม่จากรั้ว มจธ. กับการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของเด็กหาดใหญ่ นักศึกษาไทยหนึ่งเดียวคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกรายการ UnIATA 2020

มจธ. จุฬา มข. นำมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ Time Higher Education Impact Ranking 2020

มื่อวันที่ 22 เมษายน 63 Times Higher Education ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม หรือ Time Higher Education Impact Ranking 2020 พบ มหาวิทยาลัยไทยเข้าร่วมและได้รับการจัดอันดับ 19 แห่ง

มจธ. มหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 6 ของไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 6 ของประเทศไทย อันดับที่ 158 ของโลก จาก UI GreenMetric World University Rankings 2019 การจัดอันดับในครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับ 780 แห่ง และมีสถาบันการศึกษาไทยเข้าร่วมจัดอันดับ 37 แห่ง