ขอขอบคุณที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งให้ มจธ. ได้รับการจัดอันดับ Impact Rankings 2021 โดย Times Higher Education

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021 เป็นอันดับ 54 ของโลก จาก 1,115 มหาวิทยาลัยทั่วโลก อันดับ 2 ในไทย และได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของโลก SDG เป้าหมายที่ 7  Affordable and Clean Energy ด้านพลังงานที่ราคาย่อมเยาและสะอาด   มจธ. มีผลงานเด่นเป็นอันดับต้นของโลก ในอีก 6 SDGs SDG 6: Clean Water and Sanitation   อันดับ 1 ของประเทศ (อันดับที่ 24 ของโลก) SDG12: Responsible Consumption and Production อันดับ 1 ของประเทศ (อันดับที่ 30 ของโลก)…