มจธ. ชนะเลิศเวที ASEAN Energy Awards 2020 ประเภทพลังงานหมุนเวียน

ชุดกังหันกระแสน้ำผลิตไฟฟ้านวัตกรรมทั่วถึง (Inclusive Innovation of Hydrokinetic Turbine) พัฒนาโดย ผศ.ดร.อุสาห์ บุญบำรุง และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ASEAN Renewable Energy Projects Awards 2020 ด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy Awards) ประเภทพลังงานหมุนเวียน (Special Submission) จากเวที ASEAN Energy Awards 2020 โดยศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy: ACE) ชุดกังหันกระแสน้ำผลิตไฟฟ้า (Hydrokinetic turbine) ออกแบบให้มีพิกัดกำลังไฟฟ้าที่เพียงพอสำหรับการใช้งานของครอบครัวในชนบท ประสิทธิภาพสูงเทียบเท่ากับกังหันนำเข้าจากต่างประเทศ ขณะที่ราคาต่ำกว่า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทั่วถึง (Inclusive innovation) รองรับการใช้งานในหลากหลายภูมิประเทศ ครอบคลุมถึงการใช้งานในลำธารและในทะเล ผศ. ดร.อุสาห์ บุญบำรุง หัวหน้าโครงการ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ. กล่าวว่า…