มจธ. คว้ารางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน TEA 2021

มจธ. คว้ารางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จากงาน Thailand Energy Awards 2021 (TEA 2021) พร้อมเดินหน้านำองค์ความรู้ ระบบการจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หนุนการใช้พลังงานและพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพในชุมชนทั่วประเทศ