วิศวกรรมเครื่องกล มจธ. ครองอันดับ 1 ของประเทศ 4 ปีติดต่อกัน

วิศวกรรมเครื่องกล มจธ. ครองอันดับ 1 ของประเทศ 4 ปีติดต่อกัน (ในปี 2017-2020) ปี 2020 อันดับโลกขยับสูงขึ้น อยู่ในอันดับ 101-150 ของโลก และอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยอาเซียน ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จากการจัดอันดับโดย Academic Rankings of World Universities (ARWU) by Shanghai Ranking Consultancy

ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ มจธ. คว้ารางวัลประเภทบุคคลและรางวัลพิเศษ TE-IT 2019

ผลงานการคิดค้นจากอาจารย์และคณะทำงาน มจธ. ได้รับรางวัลใน 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทบุคคล และ รางวัลพิเศษ: ผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ โดย ผลงานที่ได้รับรางวัลในประเภทบุคคล คือ ‘ท่อเพิ่มความร้อนสำหรับเพิ่มสมรรถนะทางอุณหภาพ’ โดย ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ และคณะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นอกจากนี้ผลงาน ‘นวัตกรรมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบเกลียวเพื่อการประหยัดพลังงาน’ ยังได้รับรางวัลพิเศษ: ผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ โดย ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ และ รท. ดร.ปริญญา เกียรติภาชัย (นักศึกษาเก่า มจธ.)