มจธ. จุฬา มข. นำมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ Time Higher Education Impact Ranking 2020

มื่อวันที่ 22 เมษายน 63 Times Higher Education ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม หรือ Time Higher Ed…