วิศวกรรมเคมี มจธ. อันดับ 3 ของประเทศจากการจัดอันดับของ ARWU

วิศวกรรมเคมี ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 3 ของประเทศ  และอันดับ 401-500 ของโลก จากการจัดอันดับของ ARWU – ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES 2019 BY SHANGHAI RANKING CONSULTANCY การจัดอันอันดับสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มีมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกอยู่ในกลุ่มอันดับ 401-500 อาทิ Nagoya University, Oklahoma State University, Washington University in St. Louis, University of Seoul, Technical University of Braunschweig เป็นต้น

วิศวกรรมเครื่องกล มจธ. อันดับ 1 ของประเทศ จากการจัดอันดับของ ARWU

วิศวกรรมเครื่องกล มจธ. ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และ อันดับ 151-200 ของโลกจากการจัดอันดับของ ARWU – ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES 2019 BY SHANGHAI RANKING CONSULTANCY ทั้งนี้การจัดอันดับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกอยู่ในกลุ่มอันดับ 151-200 อาทิ Michigan State University, Newcastle University, Shanghai University, The University of Hong Kong, University of California, Los Angeles เป็นต้น