มจธ. ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยกลุ่มนักศึกษา Green Heart ชมรมจักรยานสีเขียว และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไปปลูกต้นทองอ…