ศูนย์ EESH มจธ. เปิดบ้านสีเขียว ในงาน “KMUTT OPEN HOUSE 2019”

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  (EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมเปิดบ้านสีเขียว ณ อาคาร G…

กลุ่มนักศึกษา Green Heart ปั่นไปปลูกต้นทองอุไร

นักศึกษา Green Heart มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  ร่วมกับชมรมจักรยานสีเขียว และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไปปลูกต้นทอง…