โครงการวิศวกรอาสา มจธ.เปิดอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 5 เพื่อให้ผู้บริหารระดับต่างๆ วิศวกรควบคุมโครงการ หัวหน้าโครงการ และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการสามารถนำหลักการบริหารโครงการมาใช้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่การวางแผนงานภายใต้ระยะเวลาและทรัพยากรที่จำกัด การนำเทคโนโลยีมาควบคุมต้นทุนในการบริหารโครงการ ซึ่งหลักสูตรนี้จะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินงานในทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้เข้าอบรมได้รับหน่วยพัฒนาวิชาชีพ (PDU) 27 หน่วย ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ในวันที่ 14-16 มีนาคม 2562  ณ อาคารสัมมนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนประชาอุทิศ กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท / ท่าน ราคาพิเศษ 5,500 บาท / ท่าน หากชำระเงินภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 (รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวัน และอาหารว่างแล้ว) ผู้สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. โทร. 0 2470 8303-4,…

ทีม IDEA LAB ฟีโบ้ พัฒนาโปรแกรมวินิจฉัยวัณโรคจากฟิล์ม x-ray

ผลงานการวินิจฉัยวัณโรคจากฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติ โดยใช้ Machine Learning จากทีม IDEA Lab พัฒนาโดยนายปฐมพงศ์ สินธุ์งาม นายธีรวร อภิชนาพงศ์ นายอุกฤษฎ์ เลิศวรรณาการ นายฐณพงศ์ ช่วงยรรยง นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ อาจารย์บวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือ ฟีโบ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท Open Topic จากการแข่งขันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 2561 (AIROBIC 2018)

3 สาขาวิชามีเดีย มจธ. จัดงานสุดปัง มีเดีย มีดี 2019

3 สาขาวิชามีเดีย ประกอบด้วย มีเดียอาตส์ มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สาขาวิชาที่กำลังได้รับความนิยมจากนักเรียนม.ปลายที่รักงานสร้างสรรค์และเทคโนโลยี อาทิเช่น กราฟิกดีไซน์ แอนิเมชัน ภาพยนตร์ การพัฒนาเกม ดิจิทัลเทคโนโลยี รวมถึงสื่อทางการแพทย์ เป็นต้น ได้จัดงานนิทรรศการ มีเดีย มีดี 2019 นำผลงานนักศึกษามาจัดแสดงให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมกับประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ เคล็ดลับการทำ Portfolio จบแล้วทำงานอะไร รวมถึง Media Talk เรื่องราวดีๆ จากประสบการณ์ตรงของรุ่นพี่ ผลงานที่นำมาจัดแสดง อาทิ ผลงานหุ่นฝึกการทำคลอด (Delivery of Baby) ของนางสาวธรรม์ชนก พิบูลย์ไพร และนางสาววิมาดา เหมือนทับ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ โปรเจคของนักศึกษาปี 4 การทำหุ่นจำลองเพื่อใช้ฝึกนักศึกษาแพทย์ในการทำคลอด โดยใช้วัสดุที่มีความเสมือนจริงมากที่สุด ตั้งแต่ขนาดของท้องแม่ ตัวเด็ก และสายรก โดยมีการทดลองผลงานให้นักศึกษาแพทย์ใช้จริงในโรงพยาบาล    …