ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาเก่า มจธ. ร่วมโหวตผลงาน 3 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบการออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส 60 ปี แห่งการก่อตั้ง มจธ.

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาส 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เงินรางวัลรวม 50,000 บาท เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยท…