ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาเก่า มจธ. ร่วมโหวตผลงาน 3 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบการออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส 60 ปี แห่งการก่อตั้ง มจธ.

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาส 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เงินรางวัลรวม 50,000 บาท เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยที่มีความชื่นชอบการออกแบบได้มีส่วนร่วมในโอกาสพิเศษนี้ โดยกำหนดหัวข้อการออกแบบตราสัญลักษณ์ภายใต้แนวคิด สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต (Transforming society. Defining the future.)

นักศึกษาทีม Green Heart  มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศ ในงานประชุมความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยระดับเอเชีย 

นักศึกษาทีม Green Heart มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประกอบด้วย นายศิวกร จิตร์ถาวรมณี  นางสาวพนิดา อินทะเรืองศร  นางสาววาสนา สนใจ  นายณัฐพล พัดมณี  และนางสาวปรียาธิดา ศรีจักร ได้รับคัดเลือกเป็นทีมผู้แทนประเทศไทย จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทย  (Sustainable University Network: SUN Thailand) ในการนำเสนอผลงานจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ คว้ารางวัลชนะเลิศ Excellent Influence Awards ในการนำเสนอผลงานบนเวทีระดับเอเชีย The 4th Asian Conference on Campus Sustainability (ACCS) ทั้งนี้มี นาย บัน คี มูน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ นักศึกษาทีม Green Heart มจธ. ได้นำเสนอผลการดำเนินการเรื่องการลดใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังขยายผลไปยังโรงเรียน ชุมชน…