มจธ. จับมือกับบ.ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังธนบุรี ตั้งศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าครบวงจรมาตรฐานสากลแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยและอาเซียน

ปัจจุบันผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศไทยต้องทำการส่งหม้อแปลงไปทดสอบที่สถาบันทดสอบในต่างประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังขาดศูนย์การทดสอบ Short circuit ของหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การยอมรับในผลการทดสอบ ทำให้ต้องใช้งบประมาณสูงในการทดสอบ