กลุ่มนักศึกษา Green Heart มจธ. ชนะเลิศโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำเสนอโครงงาน KMUTT Say No to single use plastic คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “การลดปริมาณขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในมหาวิทยาลัย” โดยมี ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัลในงานประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “ปฏิบัติการความยั่งยืน 2561: Action for the Goals” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต