นักศึกษา มจธ. ผุดไอเดีย ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ          

ทุกปีมีประชากรมากถึง 1,600 คน เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุลื่นล้ม ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และการเสียชีวิตจากการลื่นล้มมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัญหานี้ทำให้ ทีม ดิ การ์เดียน พัฒนาผลงานนวัตกรรม “ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะสาหรับผู้สูงอายุและคนพิการโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ” เพื่อตอบโจทย์ปัญหาสังคมผู้อายุ