บทความ พร้อมภาพถ่ายอาจารย์ หรือนักศึกษาเจ้าของผลงาน

มจธ. มหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 6 ของไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 6 ของประเทศไทย อันดับที่ 158 ของโลก จาก UI GreenMetric World University Rankings 2019 การจัดอันดับในครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับ 780 แห่ง และมีสถาบันการศึกษาไทยเข้าร่วมจัดอันดับ 37 แห่ง