บทความ พร้อมภาพถ่ายอาจารย์ หรือนักศึกษาเจ้าของผลงาน

นศ.วิศวฯ มจธ. ผู้แทนเยาวชนไทยร่วมประชุม 11 ประเทศ ผู้นำเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้แทนเยาวชนไทยรุ่นที่ 46.1 เข้าร่วมการประชุมผู้นำโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (The Ship for Southeast Asian Youth Program: SSEAYP) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้แทนเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศสมาชิกอาเซียนรวม 11 ประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การประชุมผู้นำรุ่นต่อไป (Next Generation Leaders Conference) ภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (The Ship for Southeast Asian Youth Program: SSEAYP) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนจาก 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน…

นศ.สถาปัตย์ฯ มจธ. หนึ่งเดียวในเอเชีย คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 Toyota Logistic Design Competition 2020 การประกวดออกแบบระดับโลก

นายณัชธรณ์ อุลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันรายการระดับโลก Toyota Logistic Design Competition 2020 และเป็นนักศึกษาหนึ่งเดียวในเอเชียที่สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันในรายการระดับโลกนี้มาครองได้สำเร็จ ด้วยการนำเสนอผลงาน “ULISS” Mobile Baggage System ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการจัดการสัมภาระผู้โดยสารภายในสนามบิน ตั้งแต่การเช็คอินไปจนถึงการจัดการสัมภาระและการขนส่งไปยังอาคารผู้โดยสาร ไปยังเครื่องบินและ/หรือการมาถึงปลายทาง ตลอดจนแก้ปัญหาความเร็วในการรับกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร ป้องกันการสูญหาย และป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสายพานลำเลียง โดยได้รับรางวัลเงินสด 2,000 ยูโร พร้อมใบประกาศนียบัตร และโอกาสในการศึกษาเรียนรู้งานกับ Toyota Material Handling Design Center ในยุโรป เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 2,400 ผลงาน จาก 123 ประเทศทั่วโลก “ULISS” ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิด eco-friendly ระบบสายพานลำเลียงออกแบบเป็นทรงกลม ด้านบนหลังคาดีไซน์เป็นแอ่งกระทะสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เน้นการใช้ประโยชน์จากแสงจากธรรมชาติเป็นหลัก พร้อมนำเสนอไอเดียโดยใช้…