บทความ พร้อมภาพถ่ายอาจารย์ หรือนักศึกษาเจ้าของผลงาน

กลุ่มนักศึกษา Green Heart มจธ. ชนะเลิศโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำเสนอโครงงาน KMUTT Say No to single use plastic คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “การลดปริมาณขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในมหาวิทยาลัย” โดยมี ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัลในงานประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “ปฏิบัติการความยั่งยืน 2561: Action for the Goals” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทีม inSpectra มจธ. คว้าถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี เยาวชนดีเด่นด้านดิจิทัล

ผลงานระบบตรวจจับสสารด้วยวิธีการหลอมรวมภาพถ่ายเชิงสเปคตรัม โดยทีม inSpectra มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประกอบด้วย นายสิรวิชญ์ บุตรมะรัถยา นายปวิณ เตโชโยธิน และนายสุทธิวัฒณ์ ส่งบุญแก้ว นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้าถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี เยาวชนดีเด่นด้านดิจิทัล Prime Minister’s Digital Award 2018 ประเภท Digital Youth of the Year จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสิรวิชญ์ บุตรมะรัถยา นายปวิณ เตโชโยธิน และนายสุทธิวัฒณ์ ส่งบุญแก้ว กล่าวว่า ทีม inSpectra ร่วมกันพัฒนาผลงานระบบตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สด้วยภาพสเปกตรัม นวัตกรรมระบบตรวจจับสสาร ด้วยวิธีการหลอมรวมภาพถ่ายเชิงสเปคตรัม เพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส ช่วยเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยหลักการของสเปคตรัมของแสงและการดูดกลืนพลังงานแสงในช่วงเฉพาะ หรือเรียกว่า Spectral signature มาใช้ในการตรวจจับสสาร ปัจจุบันตั้งเป้าโดยเน้นการตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส โดยพัฒนาร่วมกับบริษัท SCG Chemicals ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์และปิโตรเคมีรายใหญ่ของประเทศ ที่มีความต้องการที่จะค้นหานวัตกรรมที่สามารถเข้ามาแก้ปัญหาการตรวจจับแก๊สซึ่งเป็นสสารที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า…