ฟีโบ้ มจธ. ร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช พัฒนาระบบการจัดการยาอย่างชาญฉลาด

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันศึกษา แก้ไขและพัฒนา “ระบบการจัดการยาอย่างชาญฉลาด” สร้างประโยชน์ด้านความรวดเร็วในการให้บริการผู้ป่วย ลดเวลาในการรอคอย ลดความผิดพลาดและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ จึงได้เกิดความร่วมมือ “ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบปฏิบัติการในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการบริหารจัดการระบบยา”